Informacija
Tootekataloog

Kvaliteedi garantii

Kõik BIGBOX.EE müüdavad tooted on ettenähtud tarbimiseks Euroopa Majanduspiirkonnas, seetõttu kõikidele toodetele laienevad tootja määratud pretensiooni esitamise tingimused ja tähtajad. Vastavalt Euroopa Liidu direktiividele, kõikide toodete pretensiooni esitamise aeg on vähemalt 24 kuud.

GARANTII TINGIMUSED

1. ÜLDIST

1.1. BIGBOX.EE vastutab kauba puuduste eest, mis oli kaubal selle üleandmise hetkel
1.2. Garantii tingimused ei kehti toodetele, mida on modifitseeritud või mida on parandatud selleks õigusi mitteomava isiku või ettevõtte poolt.
1.3. BIGBOX.EE vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantii protseduure, juhul kui Eestis ei ole ostetud toote autoriseeritud hooldusesindust, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.
1.4. BIGBOX.EE vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Pärast 2. aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline. Toodetele, millel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus, tuleb tarbijal toimetada vigane seade remonti iseseisvalt.
1.5. Garantiihoolduse teostamise aluseks on BIGBOX.EE poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on BIGBOX.EEl õigus keelduda tasuta garantiiremondi protseduuri vahendamisest.
1.6. Toode tuleb garantiisse või hooldusesindusse viia originaalkomplektsuses (kui komplektis on tehtud muudatusi tuleb sellest teavitada toote andmisel garantiisse).

2. GARANTIIAEG

2.1. Garantiiperiood kehtib kauba üleandmise hetkest Tarbijale.
2.2.Täiendavad garantiilaiendused, mis toodetele lisaks kaasa ostetakse, tuleb kauba tellijal endal registreerida vastavalt tootega kaasasolevale juhendile 30 päeva jooksul (Näiteks: HP lisagarantii servicepack jms). Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti ning vastutus selle eest lasub üksnes kauba tellijal.
2.3. Garantiiajal teostatud garantiihooldused reeglina garantii kehtivust ei pikenda. Erandina, kui garantiiobjekt asendatakse täielikult uuega, võrdub see justkui uue toote soetusega ning asendatud tootele kehtib garantiiperiood uuesti täies pikkuses alates kaubast kättesaamisest Tarbija poolt.

NB! Alles on vaja hoida ostuarve, ilma selleta garantii ei kehti.

3. GARANTII TEOSTAMINE

3.1. Garantiiremonti teostatakse ainult tootja poolt autoriseeritud hooldusesinduses. 
3.2. Garantiihoolduseks tagastatava tootega peab olema kaasas lühikirjeldus tehnilise probleemi olemusest koos selle ilmnemise ja avastamise kirjeldusega.
3.3. Kliendil tuleb probleemne või garantiiremonti vajav seade toimetada vastava konkreetse tootja autoriseeritud hoolduskeskusesse.
3.4. Transport garantiiremonti toimub müüja kulul. Kõik garantiiremonti saabunud tooted testitakse, misjärel määratakse edasine toiming – remont, asendus või tagastus kliendile (juhul kui viga ei tuvastatud). Juhul, kui BIGBOX.EE vahendab garantiiprotseduuri, antakse teavet 7 päeva jooksul alates seadme BIGBOX.EE poolt vastu võtmisest; autoriseeritud hooldusesinduste korral aga vastavalt nende sise-eeskirjale ja eesolevate tööde järjekorrale. Toote garantiiremondis viibimise ajaks asendusseadet ei väljastata.
3.5. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga. Kui asendamine ei ole võimalik, tagastatakse Tarbijale ostusumma.

4. TARBIJA ÕIGUSED

4.1. Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevase tagastamisõiguse kehtestamise eesmärk on anda tarbijale võimalus internetipoest tellitud kaupa proovida ning ebasobivuse korral see ilma negatiivseid tagajärgi kartmata tagasi saata.
4.2. Müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
4.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile kätte saamisest ning kehtib 2 aastat.

4.4  Kaupleja ei saa välistada tarbija taganemisõigust, kui tegemist on kasutatud kaubaga. Sama kehtib ka taganemisõiguse puhul, kui kaupa ei tagastada originaalpakendis. 

4.5 Kui tarbija soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist, tuleb toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks tarvis või ei tagasta toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest

5. DEFEKTI ILMNEMISEL TEGUTSEGE JÄRGMISELT

5.1. Leidke kauba ostuarve.
5.2. Toimetage toode autoriseeritud hooldusesindusse.

NB! Juhul, kui garantiiremonti toodud seadmel ei leita valmistamisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud viga, võidakse töö tellijalt nõuda remonditellimuse käsitlustasu.
NB! BIGBOX.EE ei kohustu tagasi ostma või ümber vahetama tooteid, mille klient on ostnud. Konkreetse toote tagastamise või vahetamise võimaluse ja tingimused otsustab garantiiosakond.

6. GARANTIIKOHUSTUSED JA LAIENEMINE

6.1. Garantiikohustused ei laiene järgmistel juhtudel:

6.1.1. Kahjudele, mis on tekkinud transpordil;
6.1.2. Rikete tekkimisel loodusõnnetuste tõttu (tormi, veeuputuse, maavärina, äikese, tulekahju korral);
6.1.3. Rikete tekkimisel elektrivõrgu häirete tõttu;
6.1.4. Ebastabiilse toitepinge tõttu (kui olevas ruumis, kus soovite kasutada toodet, toitepinge kõigub, probleemide vältimiseks soovitame osta pinge reguleerimise seadme, sest garantii ei laiene rikete tekkimisel ebastabiilse toitepinge tõttu);
6.1.5. Rikete tekkimisel ebakorrektsel kasutusel;
6.1.6. Rikete või rikkumiste tekkimisel puhastamise, kriimustuse, lõikamise tõttu;
6.1.7. Seade oli teadlikult või hooletuse tõttu löödud, kahjustatud, lahti võetud;
6.1.8. Tekkinud rikked vedeliku, võõrosade (tolmu, liiva, kemikaalide, toiduainete jm.) seadmesse sattumise tõttu;
6.1.9. Rooste, värvimuutuste (kollaseks muutumise, saastumise jm) tõttu;
6.1.10. Seade ei olnud kasutatud eesmärgipäraselt;
6.1.11. Tekkinud rikkeid parandas tootja poolt mitte autoriseeritud hooldusteeninduse töööine/isik;
6.1.12. Kui seerianumber oli muudetud, hõõrdunud, või seda ei ole võimalik kindlaks määrata;
6.1.13. Seade oli kasutatud mitte kasutusjuhendi tingimuste järgi.

NB! Saamaks infot autotiseeritud hoolduskeskuste kohta, kuhu toode garantiiremonti viia, palun kontakteeruge meiega.

7. ÜLDSÄTTED

7.1. Juhul, kui interneti poest BIGBOX.EE ostetud toode garantiiajal läheb rikki:

7.1.1 Garantiiremont on tasuta.
7.1.2 Garantiiremonti teostavad ainult autoriseeritud hooldusteeninduse keskused.
7.1.3 Toote üleandmisel garantiiremonti piisab ostudokumendist.
7.1.4 Tootja garantii alla ei laiene kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jms) ning pakend ja dokumentatsioon. Enamasti garantii laieneb ainult seadme mehaanilistele osadele. Kuid lisaküsimuste korral soovitame alati BIGBOX.EE-ga e-posti teel ühendust võtta ([email protected]) ja Teile antakse vajalik informatsiooni ning pakutakse parimat olukorra lahendust.

NB: Arve, mis enamasti vastab garantiitalongile, saadetakse Teie e-postile pärast tellimuse väljasaatmist.
Peale sisselogimist meie e-poodi, oma kasutajakonto tellimuste ajaloost leiate kõiki sooritatud tellimusi ja koostatud ostuarveid.

7.2. Vstavalt EV seadusele, enamikel juhtudel piisab ostudokumendist (kviitungist, arvest või liisingu lepingust) kui selles on nimetusega esitatud toode. Selline dokument kinnitab toote ostu kuupäeva ja isikut, kes seadmet ostis. Müüja garantiitalongi on vaja kindlasti esitada, juhul kui ostudokumendis puudub või ei ole täpselt sisestatud seadme mudel (sel juhul garantiitalongis peab olema sisestatud seadme identifitseerimise andmed). Kui aga saadetises Te ei leidnud garantiitalongi, ja tunnete end rahutu, palume pöörduda BIGBOX.EE klienditeeninduse poole e-posti teel [email protected]. Me täpsustame konkreetse toote garantii hooldust, ja esitame Teile kogu vajalikku informatsiooni. Vajadusel, garantiitalongi saadame Teile posti teel.

7.3. TÄHTIS! Juhul, kui interneti poest BIGBOX.EE ostetud toode läheb garantiiajal rikki ja on parandamatu, autoriseeritud hooldusteenindus kirjutab ostjale välja fakti olemasolu kinnitatava dokumendi, mille esitades müüjale, kliendil on õigus teisele samasugusele või teisele tootele vahetamise vastu (või BIGBOX.EE kohustub makstud rahasumma toote eest tagastama). Taolises olukorras on vaja kättesaadud hooldusteeninduse väljakirjutatud dokument ära skännida ja saata BIGBOX.EE klienditeenindusse e-posti teel [email protected] ja lepime kokku toote ümbervahetamise või raha tagastamise edasise protseduuri kohta.

AUTORISEERITUD HOOLDUSTEENINDUSE KESKUSED VASTAVALT TOODETE KATEGOORIATELE JA TOOTJATELE

Kui ilmusid probleemid toodetega, mis olid ostetud BIGBOX.EE-st, palun kontakteeruge meiega ja me anname Teile kogu informatsiooni.