Tootekataloog

Pikendatud garantii

PIKENDATUD GARANTII TINGIMUSED

Igale seadmele kohaldub tootjapoolne garantiiaeg, mille lõppemisel ning seadme rikki minekul Teil tekivad soovimatud kulud. Olukorra lahendamiseks, pakume soetada pikendatud garantiid.

Pikendatud garantii hakkab kehtima pärast tootjapoolse garantii kehtivusaja lõppu ning kestab kogu valitud perioodile.

PIKENDATUD GARANTII

Pikendatud garantii soetamisel säästate aega ja raha. Juhul kui toode läheks rikki, tuleks võtta ühendust klienditeeninduskeskusega telefonil +3726682524 (E-R 08.00-17.00) või e-maili teel [email protected] ning teavitada probleemist. Edasiselt Bigbox.ee klienditugi informeerib teid järgnevate toimingute kohta.

Pikendatud garantii valimisel on teil võimalus valida mitmete erinevate pikendatud garantiiaegade vahel.
Pikendatud garantii – tasuta ostetud seadme remont pärast tootjapoolse garantiiaja lõppemist.
Juhul, kui toote remondi teostamine on võimatu või remont ei ole otstarbekas, toode asendatakse teise samasuguse või analoogse, parameetrite puhul mitte halvema toote vastu.
Pikendatud garantiid saab valida järgmistele toodete gruppidele: kõik elektroonilised seadmed va. telefonid, mille hind peab olema suurem kui 99 EUR.

Pikendatud toodete garantiiajad on  +2 aastat, +3 aastat või +5 aastat. Valides maksimaalse 5-aastase pikendatud garantiiaja, võite olla kindel, et soetatud toote garantii kehtib 7 aastat.

Kõikidele seadmetele, millele on garantii pikendatud, kehtivad standardsed garantiitingimused.

Mida garanteerib?

Pikendatud garantii on seadme tootja poolt pakutud garantii analoog, ainult et pikema kestvusega. Kui pikendatud garantiid soetada koos suuremahulise tootega, võimaluse korral teostatakse remont koha peal või kui see ei ole võimalik, viiakse see tasuta hooldusesindusse ning tuuakse tagasi samuti tasuta.

Kes teostab remonti?

Pikendatud garantii teostamist haldab BIGBOX.EE OÜ. Kõik BIGBOX.EE OÜ pikendatud garantii lepingud on kindlustatud ja sertifitseeritud. Remondiga tegelevad volitatud tootjapoolsed esindused/servised.

Kui kaua?

Garantiipikendused toimivad järgneva loogika põhjal:

Remondiplaanid:

+2 aastat remondiplaani annab juurde 2 aastat garantiid (ehk siis kui tootjapoolne garantii tootele on 2 aastat, koos garantiipikendusega on garantiiaeg 4 aastat). Ehk siis kahe aasta jooksul pärast tavalise tootjapoolse garantiiaja lõppu, teostatakse tootel remont (tootjapoolse defekti korral, esmalt tehtakse diagnostika volitatud tootjapoolses servises) ning ta tehtakse korda. Kui remont ei õnnestu või ei ole otstarbekas, vahetatakse toode välja (kas sama mudeli või siis hinna ja omaduste poolest samaväärse või parema mudeli vastu, olenevalt kas katki läinud mudeli seeria on veel tootmises või mitte)

+3 aastat remondiplaani annab juurde 3 aastat garantiid (ehk siis kui tootjapoolne garantii tootele on 2 aastat, koos garantiipikendusega on garantiiaeg 5 aastat). Ehk siis kolme aasta jooksul pärast tavalise tootjapoolse garantiiaja lõppu, teostatakse tootel remont (tootjapoolse defekti korral, esmalt tehtakse diagnostika volitatud tootjapoolses servises) ning ta tehtakse korda. Kui remont ei õnnestu või ei ole otstarbekas, vahetatakse toode välja (kas sama mudeli või siis hinna ja omaduste poolest samaväärse või parema mudeli vastu, olenevalt kas katki läinud mudeli seeria on veel tootmises või mitte)

+5 aastat remondiplaani annab juurde 5 aastat garantiid (ehk siis kui tootjapoolne garantii tootele on 2 aastat, koos garantiipikendusega on garantiiaeg 7 aastat). Ehk siis viie aasta jooksul pärast tavalise tootjapoolse garantiiaja lõppu, teostatakse tootel remont (tootjapoolse defekti korral, esmalt tehtakse diagnostika volitatud tootjapoolses servises) ning ta tehtakse korda. Kui remont ei õnnestu või ei ole otstarbekas, vahetatakse toode välja (kas sama mudeli või siis hinna ja omaduste poolest samaväärse või parema mudeli vastu, olenevalt kas katki läinud mudeli seeria on veel tootmises või mitte)

Vahetusplaanid:

+2 aastat vahetusplaani annab juurde 2 aastat garantiid (ehk siis kui tootjapoolne garantii tootele on 2 aastat, koos garantiipikendusega on garantiiaeg 4 aastat). Ehk siis kahe aasta jooksul pärast tavalise tootjapoolse garantiiaja lõppu, teostatakse tootel diagnostika ning kui tegu on tootjapoolse defektiga, vahetatakse toode välja (kas sama mudeli või siis hinna ja omaduste poolest samaväärse või parema mudeli vastu, olenevalt kas katki läinud mudeli seeria on veel tootmises või mitte).

+3 aastat vahetusplaani annab juurde 3 aastat garantiid (ehk siis kui tootjapoolne garantii tootele on 2 aastat, koos garantiipikendusega on garantiiaeg 5 aastat). Ehk siis kolme aasta jooksul pärast tavalise tootjapoolse garantiiaja lõppu, teostatakse tootel diagnostika ning kui tegu on tootjapoolse defektiga, vahetatakse toode välja (kas sama mudeli või siis hinna ja omaduste poolest samaväärse või parema mudeli vastu, olenevalt kas katki läinud mudeli seeria on veel tootmises või mitte).

Garantiipikendus ei mõjuta garantiitingimusi tavalise garantiiaja kehtivuse ajal.

Kuidas ühendust võtta?

Võtke ühendust telefonil +3726682524 (E-R 08.00-17.00) või e-maili teel [email protected] .

Mis siis, kui toode on kingituseks?

Juhul, kui on soov soetatud seade teisele isikule edasi anda, siis sel juhul pikendatud garantii õigus läheb üle ka teisele isikule. Sel juhul on vaja informeerida BIGBOX.EE-d ning väljastame uue pikendatud garantii arve teise isiku nimele.

Kehtivus

Pikendatud garantii kehtib ainult tõendava dokumendi esitamisel, kus on märgitud seadme ostukuupäev e. siis arve alusel.
Pikendatud garantii kestab kuni märgitud kuupäevani, mille perioodi jooksul teostatakse tasuta seadme remont või välja vahetamine uue seadme vastu.

Muud tingimused

Pikendatud garantii katab kõik materjali- ja tootmisvead ning korvab töö kui ka varuosade maksumuse, kui viga on tekkinud tootja süül.

Kui toode vahetatakse välja uue vastu väljaspoole tavalist tootjapoolset garantiiaega, garantiipikendus uuele tootele ei laiene. Kui toode läheb katki tavalise tootjapoolse garantii ajal ning toode vahetatakse välja, läheb garantiipikendus automaatselt ka uuele tootele peale.

Millal ei kehti pikendatud garantii?

Garantii ei kata kahju või viga, mis on põhjustatud:

- Normaalsest kulumisest (akud, tolmukotid, harjad, patareid, lambid, kaitsmed, käsitsi liigutatavad plastmassosad (lülitid jms.)) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms).

- Ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik).

- Välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äikest, nõuetele mittevastavat elektripinget ja elektripinge kõikumisi, niiskust, vedelikukahjustusi, mehhaanilisi vigastusi (kriimustused, löögid, mõlgid jms).

- Kui toode ei tööta omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

- Kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni ning Bigbox.ee-l on õigus esitada arve defekteerimiskulude katteks.

Bigbox.ee ei vastuta mistahes kaudse, juhusliku, erakordse või kaudse kahju kulutuste eest (sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, kasutusvõimaluse kaotus või andmete kaotus, ettevõtte turuväärtuse, maine või ärivõimaluste kaotus), mis tekivad otseselt või kaudselt toote ostmisel, kasutamisel või müümisel.