Informacija
Tootekataloog

Privaatsuspoliitika

I MÕISTED

1. Müüja – Bigbox.ee OÜ, juriidiline kood 12457101, juriidiline aadress Veskiposti tn 2-10, 10138 , Harju maakond, Tallinn. Klienditeeninduse number +372 6088861;

2. Bigbox – elektrooniline pood aadressil www.bigbox.ee;

3. Klient – 1) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega; 2) alaealised isikud, sealhulgas 14-18aastased,  kellel on vaja eestkostja nõusolekut tehingute tegemiseks, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad ise oma sissetuleku üle; 3) juriidiline isik; 4) kõik eelpool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad;

4. Koostööpartner – juriidiline isik: 1) kaupade või teenuste pakkuja Bigbox.ee e-poes; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on Bigbox.ee-ga koostöös valminud ning avaldatud;

5. Konto – kliendi Bigbox.ee lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;

6. Bigbox.ee konto – Bigbox.ee konto sotsiaalvõrgustikus Facebook, mis annab teavet Bigbox.ee e-poe toodete ja teenuste kohta;

7. Teenused – kõik Bigbox.ee poolt kliendile pakutavad teenused;

8. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse Bigboxi e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

9. Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Bigbox.ee kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

10. Brauser – veebilehtede sirvimise programm, mida on võimalik kasutada veebis või isiklikus arvutis;

11. Isikuandmed – mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed.

12. Isikuandmete kontrollija – Bigbox.ee;

13. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud dokument, mis sätestab Bigbox.ee veebilehe kasutamiseks loodud põhireeglid andmete kogumiseks ja isikuandmete säilitamiseks;

14. Administraator – isik, kes on vastutav Bigbox.ee juhtimise eest;

15. IP-aadress – internetiprotokolli kohane arvutite ja muude arvutivõrgus toimivate seadmete omavaheliseks suhtlemiseks avalikus arvutivõrgus vajalik ülemaailmselt või kohtvõrgus unikaalne aadress, mis on sarnane maja- või telefoninumbriga;

16. Müügitingimused – kinnitatud “Bigbox.ee e-poe müügieeskirjad”

17. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Bigbox.ee kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

18. Tulemuslikkuse analüüs – Bigbox.ee poolt äritegevuse raames teostatud analüüs müügitulemuste kohta. Analüüsi käigus võrreldakse erinete kaupade müügiedukust erinevate sihtgruppide, vanusegruppide, piirkondade jms lõikes.

II ÜLDSÄTTED

19. Bigbox.ee Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse veebipoe Bigbox.ee teenuseid.

20. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

21. Klient kinnitab Bigbox.ee lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Bigbox.ee lehel. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka Bigbox.ee lehel. Lisaks annab iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Bigbox.ee -s müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

22. Bigbox.ee leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Bigbox.ee lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

23. Kliendil on võimalik Bigbox.ee lehel ost sooritada end eelnevalt kliendiks registreerides. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

24. Isikud, kes soovivad end Bigbox.ee lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, sugu, sünnikuupäev, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:

24.1 muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol. Täiendatud ja muudetud isikuandmete õigsuse eest vastutab Klient;

24.2. Kustutada Bigbox.ee konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil [email protected]

25. Bigbox.ee Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Bigbox.ee Koostööpartnerilt. Lisaks ka lisateenuste soetamisel, kus on Kliendi isikukood oluline (näiteks kaupade kindlustamiseks garantiiga kaupade puhul).

III ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

26. Klient nõustub teenuse kasutamisel oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit ja IP-aadressi Bigbox.ee -l tulemuslikkuse eesmärgil analüüsimiseks. Kliendilt küsitakse registreerimisel või kauba tellimisel nõusolekut oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbri ja IP-aadressi kasutamiseks ja analüüsimiseks Bigbox.ee otseturunduse tarbeks.

27. Juhul, kui Klient soovi pärast kaupade ja/või teenuste soetamist loobuda vastavalt punktis 26 mainitud isikuandmete kasutamist otseturunduseks, siis tuleb Kliendil sisse logida oma Bigbox.ee kontole ja avada “Minu konto” ning sealt “Minu isiklik informatsioon” alt eemaldada linnuke märke eest “Registreeri end meie uudiskirjale!” ja „Saa eripakkumisi meie partneritelt!“ ning vajutada “Salvesta”. Lisaks on Kliendil võimalik antud soovi korral kirjutada e-postiaadressile [email protected] või helistada telefonile +3726088861 ning avaldada soovi, et talle edaspidi mitte e-kirju ja/või sõnumeid saata. Antud soov on võimalik täita vaid juhul, kui Kliendil on eelnevalt sisestatud korrektne e-postiaadress.

28. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Bigbox.ee teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates ja projektides). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid kasutatakse säilitatakse kolm kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

29. Müüja kohustub mitteavaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

29.1. kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

29.2. teenuse osutamiseks või Bigbox.ee Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

29.3. Bigbox.ee Koostööpartneritele eesmärgil tegeleda otseturundusega juhul, kui on täidetud punktis 29.1 sätestatud tingimus.

29.4. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

29.5. Andmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele võlgade sissenõudmise eesmärgil.

30. Kliendile kehtivad järgmised õigused:

30.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

30.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

30.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel [email protected] või helistades telefonil +3726088861, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi. ;

30.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Bigbox.ee lehelt ka kaupu ega teenuseid;

30.5. kohe väljendada vastuseisu vastavalt Privaatsustpoliitika punktile 27 ning mitte nõustuda oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks.

31. Kauba vastuvõtmisel tuleb enda isikut tõendada isikut tõendava dokumendiga Müüjale, postkontori töötajale, kullerile või kauba väljastuspunkti töötajale.

32. Klient nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib kaupa ja/või teenuseid Bigbox.ee e-poest või Bigbox.ee partneritelt. Sealhulgas nõustub Klient, et tema isikuandmed on üle antud Müüja Koostööpartneritele ning ühtlasi annab Klient nõusoleku, et tema andmeid töödeldakse tulemuslikkuse eesmärgi.

33. Kliendi isikuandmed edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja teistesse välisriikidesse samadel tingimustel ja samade seaduste järgi nagu on ette nähtud Eesti Vabariigis ning nagu on sätestatud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

34. Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab Bigbox.ee teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud teisiti. Pärast konto kustutamist võib Müüja Kliendi isikuandmeid hoiustada kuus kuud,  vastavalt Privaatsuspoliitika punktis 38 sätestatule ja/või vastavalt õiguskaitseorganite õigustatud nõuetele andmete säilitamiseks.

35. Müüja organisatsioonilised ja tehnilised meetmed kindlustavad Müüja poolt Kliendi isikuandmete kaitse igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: isikuandmete ebaseaduslik muutmine, isikuandmete hävitamine ja avalikustamine, isikuandmete vargus. Kliendi kasutajakonto on tähtajatu. Müüja säilitab Kliendi kasutajakontol avaldatud isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab Bigbox.ee teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas või Kliendi nõusoleku alusel on sätestatud teisiti. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) aastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

36. Isikuandmeid kaitstakse kaotsimineku ja volituseta kasutamise ja muutmise eest. Kõik Klientide paroolid on krüpteeritud serveritele ja on seotud personaalsete andmetega ja nendele pääseb ligi ainult volitatud isik, kes omab ohutuse sertifikaati. Andmed on topeltkaitstud. Isikuandmed edastatakse https:// protokolli kaudu.

37. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

38. Klient nõustub, et Müüjal on õigus hoida tema isiklikke andmeid nii kaua, kui see on vajalik Bigbox.ee tööks, kui (i) Kliendi andmeid on kasutatud ebaseaduslikel eesmärkidel või (ii) on kahtlus identiteedivarguse või muu rikkumise osas, mille tõttu õiguskaitseorganid on algatanud uurimise, (iii) kui Müüja täheldab Kliendi poolse õigusliku rikkumise või (iv) isikuandmete säilitamine on vajalik muuks otstarbeks. Need andmed kustutatakse pärast õiguskaitseorganite või volitatud asutuste poolsete juhiste andmist.

39. Iga taotluse või juhise, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, peab Klient edastama Müüjale kirjalikult ühe järgneval viisil: 1) esitama taotluse või juhise otse Müüjale aadressil Veskiposti tn 2-10, 10138 , Harju maakond, Tallinn, 2) saatma taotluse või juhise e-posti teel aadressile [email protected]. Müüja, kes on saanud antud taotluse või juhise, peab hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul Kliendile vastuse andma ning kas teostama mainitud tegevused või põhjendama oma keeldumist. Vastused ja põhjendused tuleb Kliendile esitada kirjalikul teel.

40. Diagnoosimaks võimalikke rikkeid või probleeme, on Administraatoril õigus kasutada Kliendi IP-aadressi.

IV ISIKUANDMETE PARANDAMINE, TÄIENDAMINE JA KUSTUTAMINE

41. Klient annab Bigbox.ee e-poele õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada Kliendi isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikas ja teistes dokumentides sätestatud eesmärkidel.

42. Nõusolekut andmete kogumiseks, haldamiseks, töötlemiseks ja ladustamiseks on võimalik tühistada. Seda on võimalik teha e-posti teel või muul käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil. Sel juhul lõpetatakse kohe isikuandmete töötlemine ning Kliendi konto kustutatakse, välja arvatud juhul, kui Müüjal on seaduslik õigus Kliendi isikuandmete hoidmiseks ja säilitamiseks, eriti juhul, kui see tagab ohutuse ja turvalisuse ning riigi, avaliku korra ja kuritegevuse ennetamise, et kaitsta muuhulgas riigi majandus- ja finantsilisi huve ning vabadust.

43. Kliendil on õigus tutvuda oma Bigbox.ee esitatud isikuandmetega isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi kodaniku pass, isikutunnistus või juhiluba) alusel. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid Bigbox.ee -le on edastatud ja mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele edastatakse ja kas isikuandmed on täielikud ja õiged, peab Klient eelnevalt kirjutama avalduse vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud korra järgi. Pärast taotluse kättesaamist tuleb Bigbox.ee -l vastata Kliendile kolmekümne viie (5) tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist. Sellise teave väljastatakse Kliendile tasuta üks kord ühe aasta jooksul.

44. Kui pärast isikuandmetega tutvumist selgub Kliendile, et tema isikuandmed on saadud ebaseaduslikest allikatest või neid ei kasutata nõuetekohaselt, on Kliendil õigus pöörduda Bigbox.ee poole palvega peatada tema isikuandmete töötlemine. Kliendil on võimalik iseseisvalt oma konto andmeid korrigeerida. Bigbox.ee-l on õigus isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või lõpetada nende kasutamine ainult pärast Kliendi isiku kindlakstegemist.

45. Kui Müüja kahtleb Kliendi isikuandmete usaldusväärsuses, võib Müüja peatada andmete töötlemise ja kontrollida andmete õigsust. Sellist juhtu kasutatakse vaid Kliendi isikuandmete õigsuse kontrollimiseks.

46. Soovides oma õigusi kasutada, võib Klient pöörduda Müüja poole e-postiaadressil [email protected] .

V ISIKUANDMETE KOGUMINE JA SÄILITAMINE

47. Selleks, et kindlustada Bigbox.ee e-poe teenuste täielik kvaliteet, kasutab Bigbox.ee oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Bigbox.ee e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Bigbox.ee Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

48. Bigbox.ee kasutab jägmisi küpsiste faile:

48.1. Esimest tüüpi küpsiseid – Bigbox.ee lehele minnes anname Teile teada, et lehe paremaks kasutamiseks kasutab ettevõte küpsiseid, mis salvestatakse nii nagu on kirjeldatud antud tabelis:

Küpsise nimi

Küpsise kirjeldus

CART

Ostukorvi ühendamine.

CATEGORY_INFO

 

Salvestab lehel oleva kategooria teabe, mis võimaldab teil lehti kiiremini kuvada.

COMPARE

Toodete võrdlusloendi kaubad.

CURRENCY

Teie eelistatud valuuta.

CUSTOMER

Krüpteeritud kui kliendi ID-pood.

CUSTOMER_AUTH

Näidik, kui olete sisse loginud e-posti teel.

CUSTOMER_INFO

Selle kliendigrupi krüptitud versioon, kuhu te kuulute.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Salvestab kliendi segmendi ID.

EXTERNAL_NO_CACHE

 

Tähis/viide, mis näitab, kas ajaloo kogunemine on lubatud.

FRONTEND

Kliendi seansi ID serveris.

GUEST-VIEW

 

Võimaldab külalistel tellimusi kohandada.

 

LAST_CATEGORY

Viimane kategooria, mida külastasite.

LAST_PRODUCT

 

Viimane toode, mida te arvustasite.

NEWMESSAGE

Näitab, kas uus sõnum on vastu võetud.

NO_CACHE

Näitab, kas ajalugu on lubatud.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

 

Link ostukorvi informatsioonile ja eelvaatele, kui olete saiti külastanud.

POLL

Kõikide küsitluste ID, kus te osalesite.

POLLN

Info, millises küsitluses te osalesite.

RECENTLYCOMPARED

Viimasena võrreldud toode

STF

Teave toote kohta, mida jagasite oma sõpradega e-posti teel.

STORE

Valitud poe pilt või keel.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Näitab, kas klient lubas küpsiste kasutamist.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Vaadatud tooted.

WISHLIST

Teie sooviloendis sisalduvate toodete krüptitud nimekiri.

WISHLIST_CNT

 

Teie sooviloendis olevate toodete arv.

 

Ülaltoodud küpsised on teabeedastamiseks elektroonilises sidevõrgus. Küpsiseid on võimalik osaliselt või täielikult kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi Bigbox.ee lehe kõik funktsioonid töötada.

48.2. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. Bigbox.ee ei kasuta taolist tüüpi küpsiseid, ent soovime pöörata tähelepanu asjaolule, et seda tüüpi küpsiseid võivad kasutada Bigbox.ee Koostööpartnerid. Seega, kui Kliendil on kahtlus, et antud küpsiseid kasutatakse ilma tema nõusolekuta, siis peab Klient esitama taotluse konkreetsele Bigbox.ee Koostööpartnerile.

49. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

49.1. E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

49.2. Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

49.3. Postiindeks – vajalik üldiseks tulemuslikkuse analüüsiks; selleks, et pakkuda kliendile lisateenuseid, mis ei ole saadaval kõikides Eesti piirkondades ja turu-uuringuks, et teada, missugusest Eesti piirkonnast kaupu ostetakse ning kuhu piirkonda suunata rohkem või vähem reklaami või lisateenuseid.