Informacija
Tootekataloog

Tingimused

Tingimused saate allalaadida siit.

1. Üldsätted

1.1.Müüjaks on BIGBOX.EE haldajaks olev ettevõte Bigbox.ee OÜ (reg.nr.: 12457101, KMKR: EE101705505, juriidiline aadress: Veskiposti tn 2-10, 10138 , Harju maakond, Tallinn, tel. +372 6088861, e-post [email protected]), (edaspidi Müüja).
1.2.Interneti poes BIGBOX.EE ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja juriidiline isik (edaspidi Ostja), kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid BIGBOX.EE teenuseid kasutades kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
1.3.Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
1.4.Tingimustega mittenõustunud Ostja ei saa Müüjaga sooritada ostu-müügitehingut.
1.5.Registreeritud Ostjal on õigus osta tooteid juriidilise isiku nimel: ostmisel, lahtrisse ,,kättetoimetamise info" on vaja sisestada Juriidilise isiku andmeid, mis on vajalikud (automaatse) arve koostamisel.

2. Hinnad

2.1.Kõik e-poes olevad hinnad on kuvatud eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.2.Müüjal on õigus ilma etteteatamata igal hetkel muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või toote müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.
2.3.Lisaks ostetava toote hinnale kohustub Ostja tasuma ka toote tema poolt sisestatud sihtkohta toimetamisega seotud transpordi- ja kandeteenuse (selle olemasolul) kulu.
2.5.Juhul kui selgub, et pärast Ostja poolt ostu vormistamist ei ole tellitud toodet laos, siis on Müüja kohustatud sellest Ostjat teavitama ning tagastama raha 1-2 tööpäeva jooksul.

3. Tooteinfo

3.1.Müügiks olevate toodete informatsioon on täpne, toote pildid aga illustratiivsed ning võivad mõnevõrra erineda toote tegelikust väljanägemisest.

4. Tellimuse vormistamine ja kaupade eest tasumine

4.1.Lisage soovitud tooted ostukorvi.
4.2.Ostukorvis olevaid tooteid võib Ostja vastavalt soovile enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või eemaldada.
4.3.Ostukorvis Ostjal püsib võimalus valida ,,Pikendatud garantiid" (selle olemasolul).
4.4.Täitke ,,Tellija andmed". Ostja vastutab ise sisestatud andmete õigsuse eest.
4.5.Valige sobiv kohaletoimetamise viis ning kellaaja vahemiku (selle olemasolul), samuti suuremahulise toote puhul, püsib võimalus valida kandeteenust (selle olemasolul, rakendub lisatasu). Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.
4.6.Pärast kohaletoimetamise viisi valikut, aadressi sisestamist, valige Teile sobiv makseviis, ja vajutage nuppu ,,Edasi".
4.7.Ostu-müügileping loetakse sõlmituks alates tellimuse eest tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist Müüja arveldusarvele.
4.8.Kui Ostja valib makseviisiks ,,Pangaülekandega", siis juhul, kui toote eest tasumisele kuuluv summa ei laeku täies ulatuses Müüja arvelduskontole 3 kalendripäeva jooksul alates ostu kinnitamisest, siis on Müüjal õigus ostu-müügitehingust taganeda ning tellimus tühistada.
4.9.Eduka tellimuse sooritamise puhul saadetakse Ostja poolt sisestatud e-posti aadressile jõustumiskinnitus.

5. Toote kohaletoimetamine

5.1.Ostja vastutab tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete ja kohaletoimetamise info õigsuse eest. Seetõttu, palume Teid alati sisestada õige kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri ning sihtnumbri.
5.2.Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Juhul, kui Ostja on sisestanud sihtkoha või toote saaja andmed valesti, peab ta sellest Müüjale viivitamatult teada andma.
5.3. Erandjuhtudel võib tarneaeg pikeneda 1–14 tööpäeva võrra. Sellisel juhul BIGBOX.EE töötaja teavitab Teid sellest telefoni või e-posti teel.

6. Vastutused, kohustused ja õigused:

6.1.Ebatäpse või ebaõigse toote Saaja ja/või kohaletoimetamise info eest, Müüjal on õigus nõuda hüvitist korduva toote kohaletoimetamise eest.
6.2.Lisaks ostetava toote hinnale kohustub Ostja tasuma ka toote tema poolt sisestatud sihtkohta toimetamisega seotud transpordikulu.
6.3.Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.4.Ostja vastutab täielikult BIGBOX.EE e-poe tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest BIGBOX.EE e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest BIGBOX.EE-le, teistele BIGBOX.EE e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele.
6.5.Ostja vastutab enda poolt registreerimise ajal sisestatud andmete õigsuse eest.
6.6.Registreerimise ajal (enne tellimuse Müüja poolt vastuvõtmist) tuleb Ostjal sisestama enda kontaktandmed, täites ära ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, toote kohaletoimetamise sihtkohta: linn, aadress, sihtnumber, telefoninumber ja e-posti aadress.
6.7.Juhul kui varem loetletud andmed jäävad sisestamata, või on valesti sisestatud, Ostja kasutamise võimalused kodulehel WWW.BIGBOX.EE võivad olla piiratud.

6.8. Müüjal on õigus:

6.8.1.Igal ajal ja ühepoolselt teha pakutavasse e-poe tingimustesse muudatusi, andes sellest teada BIGBOX.EE veebilehe vahendusel. Uued või täiendatud tingimuste punktid on jõus peale ilmumist BIGBOX.EE veebilehel.
6.8.2.Muuta: tooteid, toodete kirjeldusi, toodete hindu.
6.8.3.Piirata Klientide, kes ei täida esitatud tingimusi, e-poes BIGBOX.EE kasutamise võimalust.

6.8.4.Tagastada kliendile toote kättetoimetamisega seotud kulud tootest tellimusest taganemise või vahetamise korral. Kliendi kanda võivad jääda ainult üleantud toote tagastamisega seotud otsesed kulud, juhul kui Bigbox.ee on klienti sellest lepingueelselt teavitanud. 

6.8.5Keelduda müügist, kui on tekkinud tehniline tõrge arvutisüsteemides või eksimus hinna sisestamisel (kui näiteks hinnaga 2000€ müügil oleva teleri hind kukub 300€ peale, on tegu paraku veaga/tõrkega, millest eelduslikult klient peaks järeldama, et tegu on veaga). Sellistel juhtudel tühistatakse tellimus ning kliendile kantakse (makstud) raha tagasi tema pangakontole 1-2 tööpäeva jooksul.

7. Andmete turvalisus

7.1.BIGBOX.EE tagab oma külastajate andmete turvalisust.
7.2.Ostu turvalisust interneti poes BIGBOX.EE tagab üks kuulsamaid maailmas turvaline ühendus SSL (Secure Socket Layer) sertifikaat. Kasutades SSL-sertifikaati krüpteeritakse kogu info BIGBOX.EE serveri ja kliendi brauseri vahel, seepärast igasugune isikuandmetega seotud informatsioon on kaitstud kolmandate isikute eest.
7.3.Kõiki BIGBOX.EE külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ega avaldata kolmandale osapoolele.

8. Tagastamisõigus

8.1Vastavalt Võlaõigusseadusele, on Ostjal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ja ostetud Toodet tagastada, saates adressile [email protected] vastavasisulise taganemisavalduse teate või muu ühemõttelise taganemisavalduse tüüpvormi. Tagastada saab kõiki tooteid, va. suletud pakendis kaubad, mis ei ole kõlblikud peale avamist tagastuseks hügieenilistel või tervisekaitse põhjustel.
8.3.Lepingust taganemisel tuleb Ostjal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, BIGBOX.EE-le tagastada.
8.4.Toote tagastamise nõuded:
8.4.1 Tootest tohib taganeda sidevahendi abil 14 päeva jooksul alates toote kätte saamisest. Tagastamisele kuuluva toote halvenemise korral vastutab tarbija üksnes juhul, kui toodet on kasutatud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks tuleks toodet käsitleda üksnes nii, nagu saaks käsitleda ka tavapärases füüsilises poes. Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest juhul, kui Bigbox.ee ei ole juhtinud tarbija tähelepanu taganemisõiguse olemasolule (selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning  taganemisõiguse olemasolu korral taganemisavalduse tüüpvorm). 

8.4.4.Toote tagastamisel peab esitama ostudokumendi, garantii kviitungi (selle olemasolul).

8.4.5.Arvuti, telefoni tagastamisel, ei tohi olla säilitatud Tarbija mingi info või andmed, tarkvara, Tarbija isiklikke seadeid*.
8.4.6.Tagastatavad tooted peavad olema tagastatud BIGBOX.EE lao aadressile: Savanoriu pr. 441B, Kaunas, LT-49185, Leedu.
8.5.Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse BIGBOX.EE e-poe aadressil [email protected] vastavasisulise taganemisavalduse teate või muu ühemõttelise taganemisavalduse tüüpvormi mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast toote kättetoimetamist. Avalduse vorm saadetakse Teile e-posti teel. Avalduses peab esitama üksikasjalikku tellimuse info: tellimuse number, kuupäev, toode, hind, kohaletoimetamise kuupäev ning Ostja arveldusarve kuhu raha tagasi kanda.
8.6. Bigbox.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Bigbox.ee-l on kohustus tarbijale raha tagastada 14 päeva möödumisel alates taganemisavalduse kättesaamisest
8.7.Juhul, kui tagastamise põhjuseks on ebakvaliteetne toode, BIGBOX.EE kohustub vahetama omal kulul ebakvaliteetse toote kvaliteetse vastu ümber või tagastama ebakvaliteetse toote eest raha.
8.8.Juhul, kui toote tarbimise ajal tootel ilmub tootja poolne defekt tarbijal on õigus pöörduda tootja poolt määratud autoriseeritud hooldusesindusse garantiiremondi teostamiseks või nõuda BIGBOX.EE OÜ-lt vahendamist esimese kahe aasta jooksul al. ostukuupäevast.
8.9. Juhul, kui BIGBOX.EE OÜ vahendab garantii protseduuri:
8.9.2.Toote tagastamisel, pakendi Saatja (Tarbija või tarbija poolt volitatud isik) vastutab tagastatava saadetise pakendi eest.
8.9.3.Pakend peab saadetist kaitsma nii, et sisu ei liiguks, ei ulatuks pakendist välja, ei saaks mingil moel vigastada muljumisel ega veol.
8.9.4.Pakend peab takistama juurdepääsu sisule. Saadetis peab olema pakendatud selle liiki arvestades nii, et saadetis oleks kaitstud osalise kaotsimineku ja kahjustumise eest.
8.9.5.Juhul, kui Saatja (Tarbija või tarbija poolt volitatud isik) poolt tagastatav toode oli edastatud mitte selle toote originaal sise- või välispakendis või pakend ei olnud turvaline transportimiseks, ning selle tagajärjel toode oli transpordi ajal vigastada saanud, siis kogu vastutust tekkinud vigastuste eest kannab ainult ise pakendi Saatja (Tarbija või tarbija poolt volitatud isik).

8.10. Taganemisavalduse blanketi saate alla laadida siit.

* sümboliga märgitud punktid ei kehti tagastatavatele defektiga toodetele.

9. Tootele pretensioonide esitamise tingimused

9.1.Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
9.2.Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele ning müügilepingu olulise rikkumise korral ka lepingust taganeda. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
9.3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
9.4.Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
9.5.Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale.
9.6.BIGBOX.EE ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
9.6.2.Normaalsest kulumisest.
9.6.3.Ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik).
9.6.5.Kliendile enne seadme ostmist BIGBOX.EE poolt teatavaks tehtud puudustest.
9.6.6.Välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
9.6.7.Toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendimittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
9.7.BIGBOX.EE tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
9.9.Kui tarbija ei nõustu BIGBOX.EE seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
9.9.1.Tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega).
9.9.2.Puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel.
9.9.3.BIGBOX.EE OÜ on puuduse eest vastutav.
9.10.Kui BIGBOX.EE on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab BIGBOX.EE OÜ puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
9.11.Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda BIGBOX.EE OÜ poole e-posti teel [email protected] ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.
9.12.Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

9.13. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

9.14. Ostjal on õigus pöörduda veebipoe poole hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse avastamisest.

9.15. Meeldetuletus tarbijale (VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbijale tuleb esitada lepingueelse teabena meeldetuletus, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kaupleja peab lepingueelse teabena esitama meeldetuletuse, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).

10. Muud tingimused

10.2.Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
10.3.Ostja ja Müüja vahel BIGBOX.EE e-poe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtuväliseid kaebusi ja vaidlusi lahendava organi, Tarbijavaidluste komisjoni poole (aadress: Endla 10A 10122 Tallinn; e-mail: [email protected]; telefon: 6201 707; tööajad: esmaspäevast-reedeni 10:00-15.00). Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: www.komisjon.ee

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET